Energiebesparing zwembad

Mensen met een eigen zwembad verbruiken altijd meer energie dan mensen die geen zwembad thuis hebben. Dat is logisch. Toch kunnen de energiekosten voor het zwembad flink gereduceerd worden zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het comfort.

Waarop kunt u energie besparen

Als we praten over energiebesparing, praten we over besparing op water, stroom en gas. Daarnaast zijn er nog andere kostenbesparingen mogelijk door het reduceren van het chemicaliëngebruik. En dat dus zonder in te boeten op de watertemperatuur of andere belangrijke aangename eigenschappen van het zwembad. Het is belangrijk dat de mate van besparing afhangt van de keuze van de producten. In de regel geldt dat een hogere investering op de langere termijn het meest rendeert en dus de grootste besparing op levert.

AFM (filtermedium) en NoPhos


Misschien niet de eerst voor de hand liggende producten maar zeker wel de basis voor een besparing op chemicaliën, water en energie. Met daarnaast ook nog eens de voordelen van gezonder water en een gezondere luchtlaag boven het water. Omdat AFM geen vuil absorbeert wordt het vuil weer zeer effectief en efficiënt losgelaten bij het terugspoelen. Dit bespaart behoorlijk wat water. Hoe minder water er wordt verloren met terugspoelen, hoe minder water er hoeft te worden toegevoegd. Dat scheelt niet alleen water, maar ook energiekosten omdat er minder water verwarmd hoeft te worden.

De voordelen van AFM en NoPhos

Met AFM en NoPhos krijgt u zichtbaar helderder en gezonder water. Een betere filtratie betekent dat er minder chemicaliën nodig zijn (50% tot 80% besparing). Minder chemicaliën betekent ook minder ongewenste oxidanten. Door efficiënt terugspoelen kunnen besparingen op water en energie (minder vers water = minder verwarmen) worden gerealiseerd. Door de filtersnelheid te verlagen naar 30 of zelfs 15 m/h creëer je optimale filtratie en bespaar je energiekosten op de pomp. Bij openbare zwembaden zijn besparingen van 50% op de operationele kosten reeds vele malen behaald. De terugverdientijd is in dat geval minder dan een jaar!

Frequentieregelaars


Met een frequentieregelaar kan het toerental van de zwembadpomp worden aangepast wat direct leidt tot minder vermogen en minder stroomopname. Maar wanneer kunnen we het toerental van de pomp dan omlaag brengen? De filterperformance (zowel bij toepassing zand als bij AFM) verhoudt zich omgekeerd proportioneel tot de filtersnelheid. Hoe langzamer de filtersnelheid, hoe beter de filtratie en dus de waterkwaliteit.

Het tegenovergestelde geldt voor de terugspoelsnelheid. Hoe hoger de terugspoelsnelheid, hoe beter de terugspoeling. In het verleden werd er eigenlijk altijd gezocht naar een compromis tussen de filtersnelheid en de terugspoelsnelheid. Hierbij werd vaak gekozen voor een iets grotere pompcapaciteit, waarbij (zeker in openbare situaties) de capaciteit met kranen/afsluiters dan werd geknepen. Met andere woorden; er werd een compromis gezocht tussen de filter- en terugspoelsnelheid door continue vol gas te rijden waarbij met de rem werd gecorrigeerd. In veel gevallen was de helft van de ingezette motorsterkte voldoende geweest.

De voordelen van frequentieregelaars

Door het inzetten van frequentieregelaars kunnen de juiste snelheden worden gekozen waarbij overcapaciteit van de pomp niet leidt tot hogere energiekosten. Daarbij zijn grote besparingen op stroom realiseerbaar. Bijkomend voordeel is dat het geluidsniveau en de slijtage van de pomp ook minder zal zijn.

Afdekking


Iedereen die wil zwemmen in aangename warme watertemperaturen heeft een zwembadafdekking nodig, zodat verdamping van het water (en daardoor energie-/warmteverlies) geminimaliseerd wordt. 1 liter water heeft 540kcal energie nodig om te verdampen. Met een afdekking kun je 80% van deze verdamping voorkomen. De isolatiewaarde van de afdekking is de graadmeter van het rendement van de afdekking. Een afdekking kost weliswaar behoorlijk wat geld, maar kan daarentegen heel veel energiebesparing opleveren. Een zwembad zonder afdekking is het zelfde als een huis waarvan de ramen het hele jaar open staan. Dan werkt ook de beste installatie van een huis niet.

Zonnecollectoren


Zonnecollectoren zijn al decennia lang het voorbeeld van schone goedkope energieopbrengst. De enige energie die nodig is betreft de pomp welke nodig is om het water over het dak te laten circuleren. Een zonnecollectorsysteem heeft een hoger rendement dan een solar lamellenafdekking. Dat komt doordat zonnecollectoren op het dak extra zonne-energie omzetten in warmte. Bij een solar lamellendeck wordt enkel de afmetingen van de wateroppervlakte benut, terwijl bij een collectorsysteem sprake is van een extra verwarmingssysteem. Zeker bij mooi weer als het deck is geopend is het zwembad zelf al een solarsysteem en zorgt het collectorsysteem voor extra energiewinst.

Zwembadsturing voor overloopbaden


Voor overloopbaden is er een intelligente sturing ontwikkeld welke zeker thuis hoort in het rijtje van producten waarmee aanzienlijk energiekosten bespaard kunnen worden. Zoals we al eerder hebben genoemd bij de afdekkingen wordt afkoeling van het water vooral veroorzaakt door verdamping. Hoe meer we de verdamping kunnen voorkomen, hoe meer energie we kunnen besparen. Met de sturing, in combinatie met een 3-weg ventiel, kan automatisch worden geschakeld tussen aanzuiging via de overloopgoot (via de buffertank) of aanzuiging direct uit het bad via bijvoorbeeld de bodemput. Er kan worden gekozen om deze omschakeling te sturen via programmeertijden of op basis van de buitentemperatuur.

Wat bij koude buitentemperatuur

Bij koude buitentemperatuur waarbij het zwembad niet in gebruik is (lamellenafdekking gesloten) wordt het water niet gecirculeerd via de overloopgoot, maar direct via het zwembad. Daardoor wordt verdamping van het water via de (onafgedekte) goot voorkomen. Het advies blijft om in elk geval 2 uur per dag te circuleren via de goot zodat het water overal regelmatig circuleert (goede waterkwaliteit) en ook het waterniveau in het bad en de buffertank correct blijft.

Voor meer informatie neem contact met ons op.