Energiebesparing zwembad

Mensen met een eigen zwembad verbruiken altijd meer energie dan mensen die geen zwembad thuis hebben. Dat is logisch. Toch kunnen de energiekosten voor het zwembad flink verlaagd worden. Zelfs zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het comfort.

Waarop kunt u energie besparen

Energiebesparing bestaat uit besparing op water, stroom en gas. Daarnaast zijn er nog andere kostenbesparingen mogelijk. Bijvoorbeeld door het verlagen van het chemicaliëngebruik. En dat zonder dat de watertemperatuur afneemt. Ook leiden andere belangrijke aangename eigenschappen van het zwembad hier niet onder. Het is belangrijk dat de mate van besparing afhangt van de keuze van de producten. In de regel geldt dat een hogere investering op de langere termijn het meest invloed heeft. Dit levert dan ook de grootste besparing op.

AFM (filtermedium) en NoPhos


AFM en NoPhos zijn misschien niet de meest voor de hand liggende producten. Toch is het zeker de basis voor besparing op chemicaliën, water en energie. Daarnaast levert het de voordelen van gezonder water en een gezondere luchtlaag boven het water op. AFM absorbeert geen vuil. Hierdoor wordt het vuil zeer effectief en efficiënt losgelaten bij het terugspoelen. Dit bespaart behoorlijk wat water. Hoe minder water er wordt verloren met terugspoelen, hoe minder water er toegevoegd hoeft te worden. Dat scheelt niet alleen water, maar ook energiekosten. Dit komt doordat er minder water verwarmd hoeft te worden.

De voordelen van AFM en NoPhos

Met AFM en NoPhos krijgt u zichtbaar helderder en gezonder water. Een betere filtratie betekent dat er minder chemicaliën nodig zijn. Dit kan 50 tot 80% besparing opleveren. Minder chemicaliën betekent ook minder ongewenste oxidanten. Door efficiënt terugspoelen kan bespaard worden op water en energie. Minder vers water betekent dat het water warm blijft. Door de filtersnelheid te verlagen naar 30 of zelfs 15 m/h creëer je optimale filtratie. Zo bespaar je energiekosten op de pomp. Bij openbare zwembaden worden besparingen van 50% op de operationele kosten vaak behaald. De terugverdientijd is in dat geval minder dan een jaar!

Frequentieregelaars


Met een frequentieregelaar kan het toerental van de zwembadpomp worden aangepast. Dit leidt direct tot minder vermogen en minder stroomopname. Maar wanneer kunnen we het toerental van de pomp dan omlaag brengen? De filterperformance (zowel bij toepassing zand als bij AFM) verhoudt zich omgekeerd proportioneel tot de filtersnelheid. Hoe langzamer de filtersnelheid, hoe beter de filtratie en dus de waterkwaliteit.

Het tegenovergestelde geldt voor de terugspoelsnelheid. Hoe hoger de terugspoelsnelheid, hoe beter de terugspoeling. In het verleden werd er eigenlijk altijd gezocht naar een compromis tussen de filtersnelheid en de terugspoelsnelheid. Hierbij werd vaak gekozen voor een iets grotere pompcapaciteit, waarbij (zeker in openbare situaties) de capaciteit met kranen/afsluiters dan werd geknepen. Met andere woorden; er werd een compromis gezocht tussen de filter- en terugspoelsnelheid door continue vol gas te rijden waarbij met de rem werd gecorrigeerd. In veel gevallen was de helft van de ingezette motorsterkte voldoende geweest.

De voordelen van frequentieregelaars

Door het inzetten van frequentieregelaars kunnen de juiste snelheden worden gekozen waarbij overcapaciteit van de pomp niet leidt tot hogere energiekosten. Daarbij zijn grote besparingen op stroom realiseerbaar. Bijkomend voordeel is dat het geluidsniveau en de slijtage van de pomp ook minder zal zijn.

Afdekking


Iedereen die wil zwemmen in aangename warme watertemperaturen heeft een zwembadafdekking nodig. Hierdoor wordt verdamping van het water geminimaliseerd. Ook wordt het energie-/warmteverlies geminimaliseerd. 1 liter water heeft 540kcal energie nodig om te verdampen. Met een afdekking kun je 80% van deze verdamping voorkomen. De isolatiewaarde van de afdekking is de graadmeter van het rendement van de afdekking. Een afdekking kost weliswaar behoorlijk wat geld. Daarentegen kan het heel veel energiebesparing opleveren. Een zwembad zonder afdekking is het zelfde als een huis waarvan de ramen het hele jaar open staan. Dan werkt ook de beste installatie van een huis niet.

Zonnecollectoren


Zonnecollectoren zijn al decennia lang het voorbeeld van schone en goedkope energieopbrengst. De enige energie die nodig is is voor de pomp. Deze is nodig om het water over het dak te laten circuleren. Een zonnecollectorsysteem heeft een hoger rendement dan een solar lamellenafdekking. Dat komt doordat zonnecollectoren op het dak extra zonne-energie omzetten in warmte. Bij een solar lamellendeck wordt enkel de afmetingen van de wateroppervlakte benut. Terwijl bij een collectorsysteem sprake is van een extra verwarmingssysteem. Zeker bij mooi weer als het deck is geopend is het zwembad zelf al een solarsysteem. Dan zorgt het collectorsysteem voor extra energiewinst.

Zwembadsturing voor overloopbaden


Voor overloopbaden is een intelligente sturing ontwikkeld. Deze sturing hoort thuis in het rijtje van producten waarmee aanzienlijk energiekosten bespaard kunnen worden. Zoals eerder benoemd wordt afkoeling van het water vooral veroorzaakt door verdamping. Hoe meer we de verdamping kunnen voorkomen, hoe meer energie we kunnen besparen. Met de sturing, in combinatie met een 3-weg ventiel, kan automatisch worden geschakeld tussen aanzuiging via de overloopgoot (via de buffertank) of aanzuiging direct uit het bad via bijvoorbeeld de bodemput. Er kan worden gekozen om deze omschakeling te sturen via programmeertijden of op basis van de buitentemperatuur.

Wat bij koude buitentemperatuur

Als de buitentemperatuur koud is en het zwembad niet in gebruik is (lamellenafdekking gesloten) wordt het water niet gecirculeerd via de overloopgoot. Dan wordt het water direct via het zwembad gecirculeerd. Daardoor wordt verdamping van het water via de (onafgedekte) goot voorkomen. Het advies blijft om in elk geval 2 uur per dag te circuleren via de goot. Zo circuleert het water overal regelmatig. Dit zorgt voor een goede waterkwaliteit. Ook het waterniveau in het bad en de buffertank blijven correct.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

Vrijblijvend contact met Mari

Neem eenvoudig contact op via onderstaand formulier, voor een vrijblijvende afspraak of voor meer informatie.